Currículum Vitae – Doctor Ivo Roca i Luque

Personal

Nom: Ivo Roca Luque
Lloc i data de naixement: Barcelona, 01 de març de 1980.
Residència actual: Barcelona, Espanya

Ocupació Actual

• MD, Metge adjunt a jornada completa de la Unitat d’Arítmies, Servei de Cardiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron,. Barcelona, Espanya.
• MD. Metge adjunt de la Unitat d’Arrítmies de la Clínica Juaneda. Palma de Mallorca
• MD. Codirector del centre de Cardiologia Cardioclínic Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès.

Formació Acadèmica

1986-1993 – Escola Primària: Montcau La Mola. Matadepera, Espanya.
1993-1998 – Escola de Secundària i Batxillerat: Escola Àgora. Sant Cugat del Vallès, Espanya.
1998-2004 – Llicenciatura en Medicina: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Hospital Clínic. Campus Casanova.
2005-2010 – Residència en Cardiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron, de Barcelona.
2011 – Acreditació europea d’Estimulació Cardíaca i desfibril · ladors implantables de la EHRA (European Heart Rhythm Association).
2011 – Acreditació europea de Electrofisiologia Cardíaca de la EHRA (European Heart Rhythm Association).

Experiència Professional Prèvia

Juliol 1996-1998 – Departament de Logística de Deltalab SA, Rubi, Barcelona.
Juliol 1998-2005 – Auditor assistent de Qualitat i Recerca del Departament d’Indústries Aulabor SA, Rubi, Espanya. (Treball a temps parcial)

Idiomes

• Català: Fluid. NIVELL C. Llengua materna
• Espanyol: Fluid. Llengua materna
• Anglès: Fluid. Certificate in Advanced, Universitat de Cambridge ESOL Examinations.
• Francès: Fluid parlat. Nocions bàsiques escrites

Congressos i Cursos

Esdeveniments Internacionals

• Congrés Mundial de Cardiologia. Barcelona, maig de 2006.
• Congrés Europeu de Cardiologia Congrés. Barcelona, octubre de 2009; Munich, Septembre 2012.
• Congrés europeu d’Imatge en Cardiologia. Euro ECHO 2009. Madrid, desembre de 2009
• Congrés de l’Associació Americana de Cardiologia. AHA Scientfiic Sessions. Chicago. Novembre 2010
• Europace (EHRA) 2011. Madrid, juny de 2011.
• Associació Americana de arritmología, Heart Rhythm 2012 (HRS). Boston, maig 2012

Esdeveniments Nacionals

• Congrés Nacional de Cardiologia Societat Català (SCC). Barcelona, juny de 2007, juny de 2008, juny 2009, juny de 2010
• Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). D’octubre de 2008 a Barcelona, Bilbao, octubre de 2009, de Maspalomas octubre 2011, Valencia Octubre 2013

Cursos

• “Fonaments en estadística de la salut”. Univesitat Autònoma de Barcelona, setembre 2007 a juny 2008.
• Estadística SPSS curs bàsic. Universitat Autònoma de Barcelona, maig de 2008.
• EHRA (European Heart Rhythm Association) Curs d’ Estimulació Cardíaca, desfibril · ladors i resincronització cardíaca. Viena, abril de 2011
• EP Curriculum: Curs d’ablació de taquicàrdies ventriculars. Brusseles, Leyden, Milà 2012-2013

Comunicacions i Posters

Internacional

I. Roca, A. Sambola, N. Fernández-Hidalgo, B. Serra, MT González-Alujas, Almirall B., A. Pahissa, P. Torns. “Current Characteristics of patients with Systemic embolism in patients with infective endocarditis”. Pòster Científic. ESC Congress, Barcelona, octubre de 2009
I. Roca, L. Dos, A. Pijuan, J. Casaldàliga, J. Girona, D. García-Dorado. “Pulmonary regurgitation and ventricular arrhythmias: beyond mechano-electrical interaction”. Presentació oral, DICE sessions. Euro ECHO. Madrid 2009
I. Roca, Jaume Casaldàliga, Núria Rivas, Laura Dos, Jordi Pérez, Antonia Pijuan, E. Núñez, X. Millán, David García-Dorado, Ángel Moya. “Atrial flutter in repaired congenital heart disease: circuit type, ablation success and manteinance of sinus rhythm in long term follow-up”. Poster Científic. Europace, Madrid 2011.
I. Roca, A. Pijuan, N. Rivas, L. Dos, J. Pérez, MT Subirana, A. Sarrias, J. Casaldàliga, D. García-Dorado, Ángel Moya. “Atrial flutter in repaired congenital heart disease: circuit type, Ablation success and manteinance of sinus rhythm in long term follow-up”. Pòster Científic. Heart Rhythm Society, Boston, maig 2012
I. Roca, N. Rivas, J. Perez-Rodon, D. Albert, Q. Ferrer, F. Gran, P. Betrian, A. Sarrias, D. Garcia- Dorado, A. Moya. “Accessory pathway ablation in paediatric patients: procedure success and long-term follow-up in 104 consecutive children in a tertiary care hospital”. Scientific Poster. ESC Congress 2012, Munich.
I. Roca, A. Pijuan, N. Rivas, J. Pérez, L. Dos, J. Francisco, MT Subirana, J. Casaldáliga, D. García-Dorado, Angel Moya. ”Recurrences at long-term follow-up after flutter ablation in patients with congenital heart disease: types and predictors”. Scientific Poster. ESC Congress 2013, Amsterdam
• N. Rivas, J. Casaldàliga, I. Roca, L. Dos, J. Pérez-Rodon, A. Hernández Pijuan, D. García-Dorado, A. Moya. “Atrial activation and location of the post-atriotomy scar in patients with corrected congenital heart disease submitted to Ablation of isthmus-dependent atrial flutter”. Pòster Científic. Europace, Madrid 2011.
• N. Rivas, J. Casaldàliga, I. Roca, L. Dos, J. Pérez-Rodon, A. Hernández Pijuan, D. García-Dorado, A. Moya. “Analysis of correlation between QRS morphology and duration, atri-ventricular conduction parameters in the electrophysiological study and Cardiac MR”. Pòster Científic. Europace, Madrid 2011.
• A. Moya, A. Sarrias, J. Pérez-Rodon, I. Roca, N. Rivas, D.Garcia-Dorado, “Incidence And Clinical Impact Of Inappropriate Detection In Implantable Loop Recorders” .. Pòster Científic. Ritme Cardíac a San Francisco, 2011

Nacional

I. Roca, A. Sambola, J. Sagristà, “Pericarditis recidivant. Eficàcia de la colquicina en la prevenció de les recurrències.” Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny de 2007.
I. Roca, C. Alonso, J. Banyeres, I. Colomer, N. Rivas. A. Moya. “Seguiment dels pacients amb DAI i absència de cardiopatia estructural”. Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Barcelona, juny de 2008.
I. Roca, Lidon RM, M. Gilabert, I. Ferreira, E. Bosch, F. Roda, A. Sarrias, J. Figueres. “Dona, infart de miocardi i reperfusió: mal pronòstic o diferències de maneig?” .. Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia. Bilbao 2008.
I. Roca, A. Sambola, J. Sagrista. “Eficàcia de la colquicina per prevenir les recurrències usada en el primer episodi de pericarditis aguda idiopàtica: Un assaig clínic aleatoritzat”. Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Bilbao 2008.
I. Roca, A. Sambola, N. Fernández-Hidalgo, B. Serra, MT González-Alujas, Almirall B., A. Pahissa, Torns P., Sr García-Dorado. “Embòlia sistèmica a l’endocarditis infecciosa: característiques clíniques, microbiològiques i ecocardiográficas. Pronòstic i factors predictors”. Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Barcelona 2009.
I. Roca, A. Pijuan, N. Rivas, L. Dos, J. Pérez, MT Subirana, A. Sarrias, J. Casaldàliga, D. García-Dorado, Ángel Moya. “Flutter auricular en pacients amb cardiopatia congènita corregida: mecanismes, ablació i seguiment a llarg”. Comunicació oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Gran Canària 2011.
I. Roca, Núria Rivas, Jordi Pérez, Angel Moya, Laura Dos, Antònia Pijuan, Jaume Casaldàliga, David García-Dorado. “Relació entre la morfologia i durada del QRS i paràmetres de conducció AV en pacients amb tetralogia de Fallot”. Pòster Científic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Gran Canària, 2011.
I. Roca, A. Pijuan, N. Rivas, J. Pérez, L. Dos, J. Francisco, MT Subirana, J. Casaldáliga, D. García-Dorado, Angel Moya “Predictors d’eficàcia agda en l’ablació de flutter en pacients amb cardiopatia congènita: ablació precoç i remodelat auricular”. Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Valencia 2013
I. Roca, A. Pijuan, N. Rivas, J. Pérez, L. Dos, J. Francisco, MT Subirana, J. Casaldáliga, D. García-Dorado, Angel Moya. ”Recurrèncias a llarg plaç de l’ablació de flutter en pacients amb cardiopatia congpenita: tipus i predictors”. Poster scientífic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia SEC. València 2013
I. Roca, Nuria Rivas, Jordi Perez, Axel Sarrias, Octavian Cenusa, Andreu Porta, David Garcia-Dorado, Angel Moya. Accés axilar per la implantació d’electrodes de DAi/DAI-CRT: seguiment a llarg termini de 363 electrodes”. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia. SEC, València 2013.
I. Roca, N. Rivas, J. Perez-Rodon, D. Albert, Q. Ferrer, F. Gran, P. Betrian, A. Sarrias, D. Garcia- Dorado, A. Moya. “Ablació de vies accessòries en pacients pediàtrics: seguiment a llarg termini de 104 casos consecutius en un hospital terciari”. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, SEC València 2013.
I. Roca, Núria Rivas, Jordi Pérez, Angel Moya, Laura Dos, Antònia Pijuan, Jaume Casaldàliga, David García-Dorado. “Localització del circuit en les taquiarítmies reentrants en els pacients amb cardiopatia congenita”, Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Barcelona, 2010.
I. Roca, Núria Rivas, Jordi Pérez, Angel Moya, Laura Dos, Antònia Pijuan, Jaume Casaldàliga, David García-Dorado. “Taquicardias macroreentrants en els pacients amb cardiopatia congenital corregida: mecanismes, ablació i manteniment del ritme sinusal a llarg termini”. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Barcelona, 2010.
• J. Banyeres, Lidón RM, M. Gilabert, B. Serra, I. Roca, O. Abdul-Jawad, I. Ferreira, J. Cortadellas. “Síndrome coronària aguda: Anàlisi de la població en un hospital de tercer nivell” Comunicació Oral. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia. Barcelona 2007.
• G. Martí, B. García, I. Roca, I. Otaegui, N. Bellera, V. Serra, J. Àngel, D. García-Dorado. “Stent de bifurcació dedicat vs provisional stenting en lesions bifurcades a la ICP primària i de rescat”. Pòster Científic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia. Barcelona 2009.
• B. García del Blanco, G. Martí, N. Bellera, V. Serra, I. Otaegui, I. Roca, J. Àngel, D. García-Dorado. “Avaluació de la seguretat i l’eficàcia de l’stent dedicat per bifurcació”. Pòster Científic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Barcelona 2009.
• Francisco J., A. Sambola, I. Roca, MT González-Alujas, N. Fenrnadez-Hidalgo, B. Almirall, D. García-Dorado. “Diferències en el pronòstic i maneig de dones amb diagnòstic d’endocarditis en un hospital de tercer nivell.” Pòster Científic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Barcelona 2009.
• N. Rivas, D. C. Gruosso Llibre, I. Roca, O. Abdul-Jawad, C. Alonso, A. Moya, D. García-Dorado. “Anàlisi de la qualitat de vida en els pacients portadors de DAI amb seguiment remot”. Pòster Científic. Congrés nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia, Barcelona 2009.
Ivo Roca Luque; Núria Rivas Gándara; Jordi Pérez Rodon; Àngel Moya Mitjans; A. Sarrias Mercè; M. Riera Musach; D. Bofill; David García-Dorado García. “Ablació de taquicàrdies supraventriculars sense fluoroscòpia.” Unitat d’’Arítmies, Servei de Cardiologia, Àrea del Cor, Hospital Universitari Vall d’’Hebron, Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2007.
I. Roca, A. Sambola, J. Figueras, B. García del Blanco, G. Martí, E. Domingo, S. Aguadé, J. Candell, D. García-Dorado. “Activitat del factor tissular en pacients amb infart agut de miocardi amb aixecament del ST (IAMEST) sotmesos a intervencionisme coronari percutani primari”. Àrea del Cor. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2008.
I. Roca Luque (1), A. Sambola (1), B. Serra (1), M. T. Gonzalez-Alujas (1), N. Fernandez-Hidalgo (2), B. Almirante (2), A. Pahissa (2), P. Tornos (1), D. García-Dorado (1). “Embolisme sistèmic en l’’endocarditis infecciosa: característiques clíniques, microbiològiques i ecocardiogràfiques. Factors predictors i pronòstic”. (1) Àrea del Cor. (2) Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. 2008.
I. Roca, R. M. Lidón, I. Ferreira, M. Gilabert, E. Bosch, F. Rueda, A. Sàrrias, J. Cortadellas, J. Figueras. “Dona i reperfusió en l’infart’ agut de miocardi: factor de mal pronòstic o diferències en el tractament?”. Servei de Cardiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2009.
• Axel Sarrias; Jordi Pérez-Rodon; Àngel Moya; Nuria Rivas; Ivan Roca; Marta Riera; Dolors Bofill; David García-Dorado. “Influència de l’’edat en la quantitat d’’energia de radiofreqüència necessària en l’’ablació del flutter auricular típic”. Àrea del Cor, Unitat d’Arítmies, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2010.
• Àngel Moya i Mitjans; Nuria Rivas Gándara; Jordi Perez Rodón; Ivan Roca Luque; Marta Riera Musach; Dolors Bofill Rovira. “Utilitat d’’un sistema robòtic electromecànics de navegació remota en l’’ablació per radiofreqüència”. Unitat d’Arítmies, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2010
• Cinta Llibre Pallarés; Àngel Moya i Mitjans; Nuria Rivas Gándara; Jordi Perez Rodón; Ivan Roca Luque; Manuel Pérez; David Garcia-Dorado Garcia. “Rendiment diagnòstic actual del Holter convencional en un hospital terciari”. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2008.
• Jaume Francisco Pascual; Antonia Sambola; Jaime Figueras; Bruno García Del Blanco; Gerard Martí; Adoración Quiroga; Xavier Millán; Iván Roca; David García-Dorado. “L’’Antigen del Factor Tissular plasmàtic es un factor predictor de les complicacions a llarg termini en l’’infart agut de miocardi amb elevació del ST”. Hospital Vall d’Hebron, Area del Cor, Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2011.
• Neus Bellera, Bruno García del Blanco, Gerard Martí, Imanol Otaegui, Vicenç Serra, Ivan Roca, Juan Ángel, Jaume Candell, David García-Dorado. “Tractament de les bifurcacions durant l’’angioplàstia urgent per IAM: avaluació de l’stent dedicat Nile Croco”. Servei de Cardiologia. Àrea del Cor. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2010.
• A. Bonet Basiero, I. Roca Luque, C. Llibre Pallarés, C. Alonso Martín, N. Rivas Gandara, O. Alcalde Rodríguez, D. García-Dorado García, A. Moya i Mitjans. “Rendiment de l’’estudi electrofisiològic en pacients amb sospita de taquicàrdia sense documentació electrocardiogràfica”. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2009.
• Cinta Llibre, Jaume Figueras, José A Barrabés, Ivan Roca, Rosa M Lidón, Joséfa Cortadellas. “Seguiment a llarg termini en pacients amb infart de miocardi sobrevivents d’un vessament pericàrdic moderat-sever”. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2009.
• Núria Rivas Gándara, Ana Bonet, Cinta Llibre, Ivan Roca, Omar Abdul-Jawad, Concepción Alonso Martín, Angel Moya i Mitjans. “Estudi sobre qualitat de vida en pacients portadors de desfibril·lador automàtic implantable amb monitorització remota”. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2010.
• JF. Muñoz, C. Alonso-Martin, N. Rivas, I. Roca, J. Bañeras, I. Colomer, D. Garcia-Dorado, A. Moya. “Rendiment diagnòstic del registrador d’esveniments implantable en pacients amb síncope”. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Barcelona. Congrés nacional de la Societat Catalana de Cardiologia. Juny 2007.

Publicacions

  • Sambola A., García del Blanco B., Francisco J., Figueras J., Martí G., Roca I. , Otaegui I., García-Dorado David. “Prognostic impact of tissue factor pathway on long-term ischemic events of ST-elevated myocardial infarction treated with a primary percutaneous coronary intervention.”. Int J Cardio 2013 Oct 3; 168 (3): 2916-8.
  • A. Moya, I. Roca, J. Francisco, N. Rivas, J. Perez. “Pacing in Syncope”. Cardiol Clin 2013 Feb; 31 (1): 131-42.
  • A. Moya, N. Rivas, A. Sarrias, J. Perez, I. Roca. “Syncope”. Rev Esp Cardiol 2012; 65: 755-765
  • J. Figueras, I. Roca, Barrabés J., Lidón Rm., García-Dorado D. “Long-term implications of further ST elevation during thrombolytic therapy on left ventricular function.” Coronary Art Disease 2013, Sep 24 (6): 455-60
  • A. Sambola, N. Fernández-Hidalgo, B. Almirall, I. Roca, B. Serra, MT Fernández-Alujas, A. Pahissa, P. Torns, D. García-Dorado. “Sex-differences in mangament and prognosis in infective endocarditis in a tertiary care hospital”. American Journal of Cardiology 2010; 106 (1) :92-8.

Capítols de Llibres

I. Roca, J. Francisco, N. Rivas, J. Pérez, A. Moya.  “Síncope, ¿qué cambian las nuevas guías?”.  Cuadernos de estimulación. Mayo 2013.
I. Roca, N. Rivas, J. Pérez, A. Moya. “Estudi Diagnòstic en electrofisiologia en el pacient amb síncope”. Manual d’Arítmies i electrofisiologia. Societat Espanyola de Cardiologia, pàg 353-365. Barcelona 2010. ISBN-13: 978-84-86671-81-5

Pertinença a Associacions Científiques

• Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) des del 2002
• Societat Catalana de Cardiologia (SCC) des del 2002
• Societat Europea de Cardiologia (ESC) des de 2002
• European Heart Rhythm Association (EHRA) des de 2011

Altres Interessos

– Carnet de conduir des de 1999
– Submarinisme PADI llicència avançada des de 2005

Dir: Passeig Francesc Macia 91, c.p. 08173, Sant Cugat del Valles   |   Tel: 935 891 666   |   Email: cardioclinic@cardiosantcugat.com   |   Aviso Legal y LOPD